Burrito

Tortita de trigo, pechuga braseada, lechuga, salsa ranchera, salsa yogurt, tomate y salsa picante

7,90